31 Ji Gotinên Derbasbartirîn Ya Sedem, Her Wateyî Ya Ku Hûn Zû Nakin Ji bîr Dikin