67 Ji Her Demên Pêşandanên Anîmeyê Ya Çêtirîn (Biryara Rêzkirinê tune)