7 Tiştên Ku Divê Ku Dema Re Bijî: Zero Dansala 2 Airs (Tîrmeh 2020)