Navnîşa Herî Mezin a Gotinên Kenanê Hêja Ku Hevpar Bibin