Dersên Jiyana Herî Girîng D. Mirovê Greyî Ez Fêr Kirim