Hin Ji Gotinên GIATTIRN Sakamoto Desu Ga Ku Bi Hişmendiyê Têr Dikin